Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Käyttöehdot

Tällä sivulla kerromme nettisivustomme www.keyloop.com (“sivut”) käyttöehdoista. Sivustoa ylläpitää Keyloop (Finland) Oy (“Keyloop”). Lukekaa ehdot huolellisesti ennen kuin aloitatte sivuston käytön. Käydessänne sivustolla hyväksytte samalla alla mainitut ehdot. Jos ette hyväksy käyttöehtoja, pyydämme teitä poistumaan sivustolta.

Pääsyoikeudet sivustoon

Sivustolla näkyvä tieto on tarkoitettu pelkästään informatiiviseksi. Sitoudut siihen, että et millään tavalla muokkaa, siirrä, lisää tai puutu sivuston sisältämään informaatioon, etkä pura, koodaa auki, hajota tai laittomasti käytä tai muokkaa mitään kopiosuojattua tai merkkisuojattua ohjelmistoa tai sisältöä, liikesalaisuuksia tai muuta yritykselle kuuluvaa tietoa mitä tältä sivustolta löydät.

Sivuston sisältöä saa näyttää, ladata ja tulostaa vain omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Kyseistä materiaalia ei saa muokata millään tavalla.  Jos tulostat, kopioit tai lataat tietoja mistään sivuston osasta näitä käyttöehtoja rikkoen, oikeutesi sivuston käyttöön päättyy välittömästi ja joudut Keyloop:n niin vaatiessa palauttamaan tai tuhoamaan hankkimasi kopiot materiaalista.

Jos käytät sivustoa valitsemallasi tai Keyloop:n luovuttamalla käyttäjätunnuksella tai salasanalla tai minkään muun tiedon avulla joka sivuston käyttämiseksi on annettu, sinun on pidettävä sellainen tieto luottamuksellisena etkä saa luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle.  Jos Keyloop katsoo että olet rikkonut käyttäjäehtojen vaatimuksia, Keyloop:llä on oikeus milloin tahansa mitätöidä mikä tahansa käyttäjätunnus tai salasana, olipa se käyttäjän valitsema tai Keyloop:n antama.

Immateriaalioikeudet

Tämän sivuston ja kaiken siinä julkaistun sisällön omistusoikeus ja tekijänoikeus kuuluu Keyloop:lle tai sen tytäryrityksille.  Sisältö on suojattu copyright- ja muilla tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla kaikkialla maailmassa. Keyloop pidättää kaikki sellaiset oikeudet itsellään. 
“Keyloop”, “KeyloopDSI”, “Automaster”, “Autoline”, “iLearn@Keyloop”, “Kompact” ja tietyt muut sivustolla käytetyt merkit ovat Keyloop:n tai sen tytäryritysten rekisteröityjä tuotemerkkejä Suomessa ja muissa maissa.

Nettisivuja ja sivujen käyttöoikeuksia koskevat muutokset

Keyloop pyrkii päivittämään sivustoa säännöllisesti, ja sivuston sisältö voi muuttua milloin tahansa. Tarpeen vaatiessa Keyloop voi estää pääsyn sivuille tai sulkea ne määräämättömäksi ajaksi. Keyloop ei vastaa materiaalin ajantasaisuudesta; sisältö saattaa olla vanhentunutta eikä Keyloop:llä ole velvollisuutta päivittää sitä.

Keyloop voi muuttaa näitä käyttöoikeuksia muokkaamalla tätä sivua. Suosittelemme että käyt tarkistamassa käyttöehdot muutosten varalta, koska käyttöehdot ovat sitovia. On mahdollista, että muualla sivustossamme julkaistut ehdot tai huomautukset syrjäyttävät jonkin tällä sivulla esitetyistä käyttöoikeusehdoista.

Vastuuvelvoitteet

Tällä sivustolla esitetty sisältö tarjotaan “sitoumuksetta ja sellaisenaan” ilman mitään takuuta, ehtoja, esittelyjä tai oikeellisuusvakuuksia. Lain sallimissa puitteissa Keyloop ja sen tytäryhtiöt täten nimenomaisesti sulkevat pois kaikki takuut ja muut ehdot joita muuten saatettaisiin soveltaa.  

Lain sallimissa puitteissa Keyloop ja sen tytäryhtiöt irtisanoutuvat vastuista, jotka koskevat kaikkia suoria, epäsuoria tai seuraamuksellisia menetyksiä tai vahinkoja, joita käyttäjälle mahdollisesti aiheutuisi liittyen tähän sivustoon tai sen käyttöön, tai kykenemättömyyteen sitä käyttämään, tai seurauksiin jotka aiheutuisivat sivuston, siihen linkitettyjen muiden sivustojen ja niille lähetettyjen sisältöjen käytöstä. Näihin seikkoihin, joista Keyloop ei ota vastuuta, kuuluvat rajoituksetta myös seuraavat: tulojen tai tuottojen menetys; liiketoiminnan menetys; voittojen tai sopimusten menetys; odotettujen säästöjen menetys; tietojen menetys; goodwillin menetys; tuhlattu hallinto- tai toimistoaika; ja mikä tahansa muu menetys tai vahinko, olipa se tahallisesti aiheutettu (tai seurausta laiminlyönnistä), aiheuttipa sen sopimusrike tai ei, vaikka seuraamus olisikin sivujen omistajan tiedossa.

Tämä ei koske Keyloop:n vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta joka aiheutuu Keyloop:n omasta laiminlyönnistä jota ei voi sulkea pois tai rajata sovellettavan lain nojalla.

Tiedot sinusta ja käynneistäsi nettisivuillamme

Keyloop saattaa kerätä ja käsitellä tietoja käyttäjistä ja sivuston kävijöistä yksityisyyden suojan sääntöjemme mukaan, joista on tiedot nettisivuillamme. Käyttämällä sivujamme suostut tähän ja takaat, että kaikki antamasi tiedot ovat oikeat.

Tuotteita ja palveluita koskevat ehdot

Jos sivustolla käyntisi seurauksena syntyy tavaroiden tai palveluiden toimitukseen liittyviä sopimuksia, näihin sopimuksiin sovelletaan Keyloop:n yleisiä kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja.

Linkitykset sivustoon

Voit julkaista linkin sivustomme kotisivulle, jos teet sen reilulla ja laillisella tavalla vahingoittamatta Keyloop:n mainetta tai hyväksikäyttämättä sitä, mutta et saa esittää linkkiä niin että antaisit vaikutelman minkäänlaisesta yhteydestä, hyväksynnästä tai suosituksesta Keyloop:n taholta silloin kun sellaista ei ole. Keyloop:n sivuston linkkiä ei saa sijoittaa millekään muulle sivustolle eikä linkkiä luoda osoittamaan minnekään muualle kuin Keyloop:n kotisivulle. Keyloop varaa itselleen oikeuden poistaa käyttäjältä oikeuden linkitykseen ilman etukäteisilmoitusta.

Linkit muihin sivustoihin

Sivustomme sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja kolmannen osapuolen toimittamiin resursseihin.  Keyloop:lla ei ole mahdollisuutta hallita muiden sivustojen tai resurssien sisältöä eikä ota minkäänlaista vastuuta niistä tai mahdollisista menetyksistä ja vahingoista, jotka saattaisivat aiheutua niiden käyttämisestä.

Toimivalta ja sovellettava laki

Sivuston käytöstä aiheutuvat tai siihen liittyvät riita-asiat käsitellään Suomen oikeusistuimissa, vaikka Keyloop pidättää itsellään oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin sinua vastaan jos rikot näitä käyttöoikeusehtoja omassa asuinmaassasi tai missä tahansa muussa asiaan liittyvässä maassa.  

Näihin käyttöoikeusehtoihin ja niistä aiheutuviin tai niihin liittyviin riita-asioihin tai niissä esitettyihin seikkoihin (mukaan lukien ei-sopimuksellisiin kiistoihin tai vaatimuksiin) sovelletaan Suomen lakia.