Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

For Utviklere

Gode ideer begynner her

Dagens smarte løsninger og morgendagens gode ideer bygger på den samme tingen: bedre forbindelser. La oss knytte oss sammen for å skape en bedre fremtid for bilforhandlerbransjen.

Hva kan du gjøre med Keyloop API-er?

Gjør slutt på å legge inn samme data flere ganger

Gjør slutt på å legge inn samme data flere ganger

Data må være riktige. Dette betyr til riktig tid og fullstendige, i alle deler av en moderne forhandlervirksomhet. Å legge inn dataene på nytt i hvert program er problemet her – på sitt beste er det tidkrevende, på sitt verste skaper det daglige feil.

Her kommer Keyloop API-er inn i bildet. De synkroniserer alle dataene dine – ordrer, notater, kunder og kjøretøyer – med vårt DMS (Dealer Management System) i sanntid. Resultatet er nøyaktige data som gir en bedre brukeropplevelse og – viktigst av alt – gjør slutt på en problemkilde for forhandlerne du jobber med.

Bedre kundeopplevelser

Bedre kundeopplevelser

Vil du hjelpe forhandlerne med å bygge verdifulle kunderelasjoner som varer? Gi dem pålitelige og nøyaktige data for kontaktsentre, salgsteam, og programvare for anropsstyring. Våre standard API-er for CRM synkroniseres med kundedata i DMS for å kalle opp viktige elementer som et hvert støtteteam trenger: som kundekontaktopplysninger, personverninnstillinger, dataverifiseringsnotater og viktig kjøretøyinformasjon.

Bedre verkstedopplevelser

Bedre verkstedopplevelser

For en verksteddrift uten problemer, sørg for en uavbrutt strøm av data. Bestillingsendringer, bestillinger og kundeopplysninger kan hentes fra DMS til produktet med Keyloop API-er for verksteder.

Hvis produktet trenger reparasjonsordredata, kan du synkronisere med DMS for å få informasjon om ordrer fra en spesifikk forhandler, eller alle ordrer på et spesifikt trinn i reparasjonsprosessen.

Bli en sertifisert partner

Keyloop-kundene må stole 100 % på partner-appene vi tilbyr dem. Derfor har vi en robust prosess for å sertifisere nye partnere, inkludere dem og sørge for at integrasjonen gjøres riktig. Prosessen tar vanligvis ca. seks uker. Vi hjelper deg med følgende:

  • Validere integrasjonsmetoder
  • Skape en dedikert prøveforekomst av vårt DMS
  • Teste dataflyt mellom systemene våre
  • Prøve ut den nye integrasjonen med en av kundene dine

Når prosessen er fullført, blir du en sertifisert Keyloop-partner for produktet som testes. Velkommen til Keyloop-familien!

Finn ut mer

På utviklerportalen vår finner du mer informasjon om Keyloop API-er og hvordan de kan fungere med produktene dine.